Aalter Industrie

Samen rationeel ondernemen in en met Aalter om creatief tot synergieën te komen

Over Aalter Industrie

Wie zijn we

Aalter Industrie vzw wil een organisatie zijn voor en door Aalterse ondernemers. De kern van onze activiteiten is het zoeken naar en realiseren van duurzame oplossingen voor allerhande vragen die leven bij de ondernemers/ondernemingen. Hiermee streven we een positief ondernemingsklimaat na in Aalter. Onze eerste focus ligt op de industriegebieden Lakeland en Langevoord, maar uiteraard zijn elders gevestigde ondernemingen ook welkom.

MISSIE:

“Samen rationeel ondernemen in en met Aalter om creatief tot synergieën te komen”

Wat wil Aalter Industrie betekenen voor de Aalterse ondernemingen?
Aalter Industrie wil zich profileren als een DOE-organisatie. Het gaat ons in de eerste plaats om concrete acties, zaken. We zien netwerking als een belangrijk middel, niet zozeer als een doel. Elke actie moet resulteren in een concreet voordeel voor Aalterse ondernemingen. Dit voordeel kan zowel op korte als lange termijn. We kijken niet alleen naar kostenbesparende initiatieven, maar willen ook positieve acties (lees: positief naar omzet toe) realiseren. De voorwaarde die we zelf aan onze acties stellen, is dat ze het bedrijfsresultaat duurzaam positief beïnvloeden.

Hoe wil Aalter Industrie dit realiseren?
Aalter Industrie wil een coördinerende rol aannemen. We willen een aanspreek- en/of meldpunt zijn voor de bedrijven rond (praktische) problemen. Het is absoluut de bedoeling te werken volgens de behoeften van de bedrijven in de Aalterse industriegebieden. Die behoeften zullen we dan trachten in te vullen vanuit het aanbod dat de eigen Aalterse bedrijven hebben. Zo trachten we vraag en aanbod zo lokaal mogelijk aan elkaar te verbinden. We proberen zowel de individuele vraag van een bedrijf als een grote gezamenlijke behoefte te behandelen.

WAARDEN:

Samen: We willen het isolement van de bedrijven doorbreken door samen te werken waar mogelijk. We geloven er rotsvast in dat dit tot grotere voordelen leidt voor elk bedrijf. Dit is ook de weg die alle bedrijven in de toekomst zullen moeten inslaan. In en met Aalter: We beperken ons tot de industriezones Lakeland, Langevoorde en het te ontwikkelen gebied Woestijne. Belangrijk voor ons is de constructieve relatie met de lokale overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Rationeel: We willen zaken op een doordachte manier aanpakken, opdat we het best mogelijke en duurzame resultaat leveren. Het komt neer op het gebruiken van gezond boerenverstand. (Thinking in the box)

Creatief: Door ‘problemen’ met een andere bril te bekijken, gaan we zoeken naar een nieuwe manier om het op te lossen. We willen niet altijd de geijkte paden bewandelen. (Thinking out of the box)

Synergie: Bedrijven moeten samen sterker worden van het initiatief. Er mag geen sprake zijn dat het ene bedrijf sterker wordt door onze actie ten koste van een ander bedrijf.

Wat doen we

De dienstverlening van Aalter Industrie vzw kent drie fasen: het ontvangen van uitdagingen bij de Aalterse ondernemers, het zoeken naar een oplossing en het realiseren van de gevonden oplossing.

FaseDoelConcreet
OntvangenWeten wat er leeft bij de Aalterse ondernemingen.

Centrale vragen:
  • Wat leeft er bij de Aalterse ondernemingen?
  • Waar zit de Aalterse ondernemer mee?
Behoeftenbevraging
Ombudsman
Forum
Mail
Oplossing zoekenSamen met bedrijven op zoek gaan naar een duurzame oplossing van het probleem.

Centrale vragen:
  • Wat is het precieze probleem?
  • Welke oplossingen zijn er?
Denktanksessies
Oplossing realiserenHet "probleem" oplossen of handvaten aanreiken om probleem op te lossen. Events, Vertegenwoordiging.Praktisch doorgeven informatie

KENMERKEN WERKING

Laagdrempelig: Aalter Industrie vzw is zeer aanspreekbaar en toegankelijk. Iemand die voor de eerste keer komt is minstens zo welkom als iemand die altijd aanwezig is op een activiteit. We trachten alle mogelijk kanalen om vragen, … binnen te krijgen open te stellen en te benutten.

Doe-organisatie: We gaan graag voor een direct, concreet en meetbaar resultaat.

Vraaggestuurd: Het uitgangspunt van onze acties is steevast de vraag van een ondernemer/onderneming. We zijn erop georganiseerd om vragen, verzoeken binnen te krijgen, waarna we doordacht en snel gaan reageren.

Dialoog: We houden er steeds een open communicatie op na, waardoor we samen met de nodige partners tot een duurzame oplossing komen. Samen weten we immers meer dan elk afzonderlijk.

    © 2011-2024 Aalter Industrie, All rights reserved.