Aalter Industrie

Samen rationeel ondernemen in en met Aalter om creatief tot synergieën te komen

Personeelsinfo

War for talent hot topic? + GRATIS 2 vacatureplaatsingen op www.djoppa.com

Voka & Trends lanceerde afgelopen week hun bevindingen omtrent The War for TALENT op een congres.

De resultaten suggereren in elk geval dat er nood is aan andere oplossingen dan degene die vandaag beschikbaar zijn. Hieronder vindt u de voornaamste bevindingen en een grafiek met de resultaten per thema:

Sense of Urgency

 • 86% zoekt steeds meer goedkope/laaggeschoolde medewerkers uit het buitenland
 • 76% denkt na over delokalisatie omwille van de krapte op de arbeidsmarkt

Onderwijs - arbeidsmarkt

 • 86% vindt dat onderwijs onvoldoende afgestemd is op noden arbeidsmarkt
 • 78% vindt dat onderwijs jongeren niet voorbereid is op excellentie, maar enkel op middelmatigheid
 • 35% is van oordeel dat de volledig vrije studiekeuze moet worden aangepakt

HR in ondernemingen

 • 82% denkt dat ondernemingen talent aan zich proberen te binden via een retentiebeleid
 • 72% vindt dat te weinig ondernemingen strategisch omgaan met HR-beleid
 • 60% ziet te weinig het talent van allochtonen

Sociaal overleg

 • 90% vindt dat de relatie werkgever – werknemer teveel gericht is op sociale vrede
 • 87% meent dat sociale partners een loopbaanbeleid moeten uitwerken met nieuwe rechten en plichten. Op die manier zullen sociale akkoorden de wendbaarheid van ondernemingen niet meer hinderen
 • 95% wil dat het arbeidsrecht wordt hervormd, gericht op meer flexibiliteit

GRATIS 2 vacature -posting:

Klik hier: https://djoppa.com/nl/Company/AddCompanyContact.aspx

Djoppa:

 • bespaart u duizenden euro's publicatiekosten
 • uw vacature worden makkelijker teruggevonden in Google
 • in onze PRO+ versie: google adwords - campagne op vacatureniveau
 • gesloten - jobsite enkel toegankelijk voor werkgevers (niet voor interimkantoren, selectiebureaus).

Djoppa = innovatie in zoektocht naar talent.

  © 2011-2024 Aalter Industrie, All rights reserved.